Iris arenaria Waldst. et Kit.

Detailné informácie


údaj č.: 2140  

Taxonómia

Čeľaď podľa APG: Iridaceae
Čeľaď tradičná: Iridaceae
Meno v originálnej publikácii
Publikované znenie mena:  
Štandardizované meno: Iris arenaria subsp. flavissima* (Pall.) Soó
Akceptované meno: Iris arenaria Waldst. et Kit.
Meno v práci Májovský et al. 1987
Publikované znenie mena: Iris arenaria W. et K.
Štandardizované meno: Iris arenaria Waldst. et Kit.
Akceptované meno: Iris arenaria Waldst. et Kit.
Meno po poslednej revízii
Revidované znenie mena: Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve
Akceptované meno: Iris arenaria Waldst. et Kit.
Poznámka k menu:
 

Karyológia

Počet chromozómov: 2n = 22
Stupeň ploidie odhadnutý
prietokovou cytometriou:
 
Počítal (zistil): Uhríková A. Dátum:  
Počet analyzovaných rastlín:  
Preparát číslo:   Uložený v:  
Karyotyp:  
Foto: - Idiogram: - Kresba: -
Tab. s meraniami chromozómov:  

Lokalita

Fytogeografický (pod)okres: Podunajská nížina (6)
Najbližšia obec: /Mužla/
Opis lokality: Čenkov, sand dunes in the [national] nature reserve
Expozícia:   Nadm. výška (m):  
Zem. šírka (N):   Zem. dĺžka (E):  
Mapovací (pod)štvorec: 82;77a

Materiál

Zbieral: Májovský J. Dátum:  
Určil: Májovský J.
Materiál pestovaný pod číslom:  
Dokladový materiál číslo:   Uložený v: SLO*
Kontroloval dokl. materiál:   Dátum:  

Literatúra

Májovský J. et al., 1974a: Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 3). - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 22: 1-20.
Strana/strany s údajom: 10
Poznámka:  

Revízie

Revidované znenie mena: Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve
Akceptované meno: Iris arenaria Waldst. et Kit.
Revidoval záznam v databáze: Hrouda L. Dátum: 00-02-2007
Revidoval herbárový doklad:   Dátum:  
Poznámka:  

Poznámky k údaju