Vítame Vás na stránkach
Karyologickej databázy papraďorastov a semenných rastlín Slovenska
Vstup do databázy - Access into the database
Welcome on the webpage of the
Karyological database of ferns and flowering plants of Slovakia
       
 
 

Tvorba databázy bola podporená z projektu
Národné taxonomické centrum na Botanickom ústave SAV v Bratislave.

ITMS kód: 13120200105
Evidenčné číslo: JPD BA cieľ 3 – 2005/NP 1 - 014

http://zoology.fns.uniba.sk/ntc
http://esf.gov.sk


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.