Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek

Detailné informácie


údaj č.: 1228  

Taxonómia

Čeľaď podľa APG: Asteraceae
Čeľaď tradičná: Cichoriaceae
Meno v originálnej publikácii
Publikované znenie mena:  
Štandardizované meno: Taraxacum officinale auct. non Weber
Akceptované meno: Taraxacum officinale auct. non Weber
Meno v práci Májovský et al. 1987
Publikované znenie mena: Taraxacum Web. in Wigg. sect. Taraxacum
Štandardizované meno: Taraxacum sect. Taraxacum*
Akceptované meno: Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek
Meno po poslednej revízii
Revidované znenie mena: Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek
Akceptované meno: Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek
Poznámka k menu:
 

Karyológia

Počet chromozómov: 2n = 24
Stupeň ploidie odhadnutý
prietokovou cytometriou:
 
Počítal (zistil): Murín A. & Váchová M. Dátum:  
Počet analyzovaných rastlín:  
Preparát číslo:   Uložený v:  
Karyotyp:  
Foto: - Idiogram: - Kresba: -
Tab. s meraniami chromozómov:  

Lokalita

Fytogeografický (pod)okres: Devínska Kobyla (5)
Najbližšia obec: Bratislava-Karlova Ves
Opis lokality: Bratislava-Karlova Ves
Expozícia:   Nadm. výška (m):  
Zem. šírka (N):   Zem. dĺžka (E):  
Mapovací (pod)štvorec: 78;68a

Materiál

Zbieral: Feráková V. Dátum:  
Určil: Feráková V.
Materiál pestovaný pod číslom:  
Dokladový materiál číslo:   Uložený v: SLO*
Kontroloval dokl. materiál:   Dátum:  

Literatúra

Májovský J. et al., 1970a: Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 1). - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 16: 1-26.
Strana/strany s údajom: 22
Poznámka:  

Revízie

Revidované znenie mena: Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek
Akceptované meno: Taraxacum sect. Ruderalia* Kirschner, H. Øllg. et Štěpánek
Revidoval záznam v databáze: Trávníček B. Dátum: 25-10-2005
Revidoval herbárový doklad:   Dátum:  
Poznámka: Podle zjištěného počtu chromozomů by se mělo jednat o apomiktickou mikrospecii z uvedené sekce Ruderalia (Trávníček 2005, in litt.).

Poznámky k údaju